Deze opsomming van veel gebruikte termen in de Argentijnse Tango is lang geleden gemaakt door onze goede vrienden Tony en Andreas van Tango Brujo uit Hasselt (B)

 

 

Abrazo: de omarming, het begin van de danspositie

Adelante: voorwaarts

Adorno: versiering in de dans

Aficionado: komt van afición – iets graag hebben, een enthousiast volger of bewonderaar van iets, zoals de tango

Al costado: naar de zijkant

Amague: komt van amagar – beloven,  een beweging die je dreigt te maken, je kan een amague gebruiken als een versiering voor zowel de volger als de leider, voor een stap wordt gezet. Een voorbeeld van een amague is een tik met de voet (frappé) voor je de stap zet

Apilado: een bepaalde, intieme stijl ; dicht op elkaar dansen ; in Europa ook wel Milonguero Stijl genoemd

Arrabal: de achterbuurten

Arrabalero: een persoon met een lage sociale status, met een directe manier van omgaan en een volks taalgebruik

Arrastre: van arrastrar – slepen, een voet van de partner 'meeslepen' in de dansbeweg

Arrepentida terugtrekkend, van gedachte veranderen, bestaat uit een familie van stappen die het danskoppel toelaten een botsing of opstopping te vermijden met een minimum aan plaats en in een kort tijdsbestek

Atrás  achteruit

Bailar  dansen

Bailarin  een professioneel of getalenteerd danser

Bailongo  een woord uit het Lunfardo (het ‘slang’ uit Buenos Aires) om de plek te beschrijven waar mensen dansen, een milonga is hiervoor een ander woord

Balanceo  een manier om na te gaan of de volger mee is in de beweging

Baldosa  een vierkante dansfiguur, genoemd naar het zwart-witte tegelpatroon dat je in vele dansplekken in Buenos Aires tegenkomt

Barrida  schuiven, de ene partner schuift de voet van de andere partner door zonder het contact te verliezen. Barrida’s kunnen zowel plaatsvinden aan de binnenkant of de buitenkant van de ontvangende partner, hier is een elke keer een andere techniek nodig

Barrio  een district of buurt

Basico  de basisstap, er zijn er verschillende basisstappen, maar de meest gebruikelijke is de basico die bestaat uit acht stappen 

Bien Parado goed staande (letterlijk), een mooie, rechte houding

Boleo  van bolear (gooien). Je hebt hoge en lage boleos. Knieën worden samengehouden, het standbeen lichtjes gebogen, het werkbeen  zwaait achteruit en komt terug met een actie die veel weg heeft van een zweepslag. De boleo wordt ook wel voleo genoemd

Brazos  armen

Cabeceo  van cabeza (hoofd). Dit is de traditionele techniek om een partner te selecteren van op afstand. Je ziet het overal in de milonga’s te Buenos Aires. Men gebruikt oogcontact en een knikje van het hoofd om uit te nodigen. Op deze manier vermijdt men natuurlijk een blauwtje te lopen als de dame in kwestie geen zin heeft om te dansen ;-)

Cadena  de ketting. Dit is een atletische en enigszins theatrale figuur die het koppel toelaat vlug en zwierig over de vloer te bewegen, waarbij ze gebruik maken van amagues of gancho’s. Hier bestaan verschillende varianten van

Cadencia  een diepe stap en herverdeling van gewicht, geleid door de man, links voorwaarts stappend. Hij vermijdt zo een nakende botsing en kan op kleine oppervlaktes een richtingverandering aangeven. De term kan ook refereren naar de subtiele gewichtsverandering van voet op voet, uitgevoerd door de leider, om zijn volger op de hoogte te brengen van het ritme en zijn bedoelingen. Zo weet hij zeker dat zij mee zal beginnen met hem, en op de juiste voet

Caida  de val (letterlijk). Dit is een stap waarin de leider achterwaarts stapt, op zijn steunbeen zinkt, en zijn werkbeen voor kruist zonder er gewicht op te plaatsen. De volger stapt naar voor, zinkt ook op het steunbeen en kruist het werkbeen. Een caida kan aan twee zijden worden uitgevoerd

Calecita  De draaimolen. In deze figuur plaatst de leider zijn volger op een voet, neemt haar een beetje mee naar boven en danst of loopt rond haar terwijl hij haar in evenwicht houdt

Caminada  de wandeling, een bepaalde manier om 'al wandelend' vooruit te komen

Caminando (van: Caminar) Valsiado  dit is een kruisende wandelstap die de leider initieert vanaf stap drie van de basico. Een leuke pas zowel voor tango als tangovals 

Caminar  wandelen. Wandelen in de Argentijnse Tango is zoals een natuurlijke wandelstap, alleen wordt de bal van de voet eerst op de grond gezet i.p.v de hiel. Men tracht ervoor te zorgen dat het gewicht mooi gelijk verdeeld wordt. Men kan zowel voorwaarts als achterwaarts een wandeling inzetten. De danser beweegt in balans en oefent op vloeiende bewegingen, zoals een kat loopt.

Candombe  een soort dans die oorspronkelijk werd beoefend door de nakomelingen van de zwarte slaven uit de regio van Rio de la Plata. De muziek heeft Afrikaanse roots en het markante ritme werd veroorzaakt door een 'tamboril' (een soort trommel). Je kan op een candombe heel leuk een milonga dansen.

Cangrejo  de krab. Een herhaald patroon van wandelstappen of sacadas waarbij de leider regelmatig zijwaarts tov zijn volger gedraaid staat.

Canyengue  een zeer oude stijl van tangodansen (periode van 1900 tot 1940). De muziek van die tijd had een vlugger, meer opgepept 2/4 tempo, vergelijkbaar met een moderne milonga. Een zeer innige omarming, een unieke houding en voetenwerk zorgden dat deze stijl lang populair bleef. De 'canyengue' werd ook wel de tango van de 'arrabal' genoemd. Het woord zelf komt uit het Lunfardo (slang uit Buenos Aires) en betekent verschillende dingen. Enerzijds duidt het iemand aan van de lagere klasse, iemand van de sloppenwijk. Men kan er ook de plaats mee bedoelen waar deze sloppenbewoners dansen. Maar ook om deze stijl van dansen te benoemen kan je het woord 'canyengue' gebruiken. Ook de manier, uitgevonden door Leopoldo Thompson, om het ritmische effect te bereiken dat je krijgt als je met de hand of met de boog van de strijker de contrabas te slaan, wordt 'canyengue' genoemd.

Carancanfunfa  (ook wel: carancanfun) In het dialect van de 'compadritos' is dit de manier om de tango te dansen met 'cortes' (onderbrekingen), maar deze term wordt eveneens gebruikt voor iemand op die deze wijze zeer talentvol danst.

Caricias  liefkozingen. Dit is een zachte streling met het been of de voet tegen het lichaam van de partner. Subtiel of extravagant, alles is mogelijk.

Carousel  een term die gebruikt wordt om een 'molinete con sacadas' aan te duiden, met ocho’s of ocho’s cortados om te eindigen.

Carpa  de tent. Een figuur die ontstaat als de leider zijn volger op één voet plaatst, zoals in een 'calecita' en dan weg stapt van haar. Op deze manier leunt zij tegen een bepaalde hoek tegen hem aan, opzij ziet het er dan uit zoals de vorm van een tent. Dat 'een tent opzetten' in het Vlaamse taalgebied soms een heel andere betekenis krijgt, staat hier los van! ;-)

Castigada  van castigar, straffen. Een bepaalde pas die meestal als 'adorno' wordt uitgevoerd als men voorwaarts stapt, zoals in een 'parada' of in de 'ocho'.

Chiche  (mv. chiches) kleine, versierende tikjes met de voet op de maat van de muziek. Er zijn verschillende manieren om deze 'chiches' uit te voeren. 

Cintura middel

Club Stijl  milonguero stijl

Codigos  de Codes: deze verwijzen naar de gedragscodes in een milonga om een danspartner te vinden door middel van een "cabeceo"

Compadre  een verantwoordelijk, moedig en eerbaar man van de werkende klasse die goedgemanierd en perfect gekleed door het leven gaat. Ook wel heel erg "macho" (in Argentinië heeft het woord "macho" een positieve weerklank en duidt op een man met onberispelijke kwaliteiten)

Compadrito  een dandy, een hooligan, een straatschoffie. De "compadritos" vonden de tango uit!

Compás  ritme, zoals het ritme van de muziek

Confiteria Bailable een etablissement zoals een café met een leuke ambiance waar men kan eten, drinken en tango dansen. Een leuke plek waar men vrienden kan ontmoeten of een afspraakje kan maken om te gaan dansen

Confiteria Stijl  refereert naar de eenvoudige en intieme salonstijl van dansen zoals de "tango liso" of "milonguero stijl"

Corrida   van "correr": lopen, dit is een korte opeenvolging van loopstappen

Corrida Garabito   dit is een milongasequentie waarin het koppel samen doorstapt tussen elkaar, de man met het rechtse been terwijl de dame spiegelt met links. Dan pivoteren ze met de gezichten terug naar elkaar. Dit kan herhaald worden zo vaak men wil

Corte  onderbreken, knippen. In de tango betekent het zoveel als de muziek onderbreken of knippen gedurende verschillende 'beats'. In de dans refereert dit naar een scala van poses waarbij de partners mooi rechtop staan met licht gebogen steunbenen en dansen in het verlengde van hun danslijnen, meestal gebruikt in de finale

Cortina  letterlijk betekent dit het gordijn, men doelt hiermee op het stukje non-tangomuziek dat als interludium wordt gespeeld tussen de tanda's (een tanda is een blok van drie à vier tango's, milonga's of tangovalses). Tijdens de cortina wordt de vloer geruimd zodat alle dansers de gelegenheid krijgen om te dansen, en nieuwe koppels ontstaan

Gekruiste Voeten  als de partners gelijktijdig met links (of rechts) stappen, spreekt men van gekruiste voeten, dit is het tegenovergestelde van parallel stappen

Cruzada  van cruzar: kruisen, het kruis. We spreken van een cruzada als gelijk welke voet gekruist wordt met de andere voet, zowel voor als achter. In de basispas kruist de dame de linkervoet voor de rechter in stap vijf. Dit wordt ook wel 'trabada' genoemd

Cuadrado  het vierkant, zie ook "baldosa"

Cuatro  letterlijk: vier. Dit is een figuur waarbij de dame het onderbeen omhoog zwaait naar de buitenkant van het tegenoverliggende been, haar knieën samenhoudt. In profiel zie je dan dat ze een 4 maakt met haar benen. Vanuit een boleo kan dit uitgevoerd worden als een adorno. Zij kan en mag dit ook doen in plaats van gevolg te geven aan de vraag om een gancho uit te voeren

Cucharita  het lepeltje. Heel leuk verrassingspasje! De man onderschept de voet van de dame met een "lepelende" beweging, meestal uitgevoerd in de voorwaartse ocho, en veroorzaakt op deze manier een opzwaaiende beweging van het terugkerende been van de dame

Cuerpo  lichaam, torso

Cunita  het wiegje. Een wiegende stap naar voor en naar achter in de muziek, met of zonder chiches. Deze pas kan onder meer aangewend worden om van richting te veranderen op een minimum van plaats. Je kan tijdens de cunita naar links of rechts draaien. Een cunita is een heel leuke pas om intiem terug in de muziek te komen

Derecho  rechtop staande, heeft met het postuur te maken (ken je het nummer "Derecho Viejo" van Pugliese, dan weet je nu wat het betekent!)

Desplazamiento  verzetten. De voet of het been van de partner verzetten met behulp van de eigen voet of het eigen been

Dibujo  tekening, schets. Een 'dibujo' wordt uitgevoerd door bvb kleine cirkels te 'tekenen' op de dansvloer met de teen. Andere namen zijn 'firulete', 'lapiz' en 'rulo'

Eje  (spreek uit: e-che) as of balans

Elevadas   dansen zonder de voeten op de vloer te houden. Dit was de stijl om tango te dansen voor de vorige eeuwwisseling. Omdat de dansoppervlakken meestal vuil waren en er ook wel in de straat werd gedanst, was dit een manier om je schoenen te sparen. Op het moment dat de tango meer in aanzien kwam, werd deze gedanst in betere locaties, met houten of marmeren vloeren. Dansers werden 'verliefd' op de vloer en dansten nu alsof ze de vloer streelden!

Enganche  haken, ook wel de 'kleine haak' genoemd. De partner haakt het been rond het been van de andere, of gebruikt een voet om de voet of enkel van de partner te vangen en te houden

Enrosque  van: enroscar. Omwikkelen of zich draaien. Terwijl de dame een 'molinete' danst, pivoteert de heer om zijn steunvoet. Met een kurkentrekkerachtige beweging haakt of draait hij zijn werkvoet voor of achter zijn steunvoet

Entrada  ingang, inbreken. Dit gebeurt wanneer de danser instapt tussen de benen van de partner zonder 'desplaziamiento', dus zonder de partner te verzetten

Entregarme  overgave. Wanneer de dame zich overgeeft aan de leiding van haar partner

Espejo  spiegel. Als men de beweging van de partner spiegelt in zijn of haar beweging. Een voorbeel hiervan in 'ochos in espejo', waarbij zowel de heer als de dame tezelfdertijd ochos uitvoeren. Zowel voorwaarts als achterwaarts kan dit

Fanfarron  een ritmisch tikken of trappen met de voet op maat van de muziek. Men bewerkstelligt hiermee een dramatisch of emotioneel effect. Een vurig gedrag van de leider 

Firulete  een versiering. Eenvoudige tot ingewikkelde bewegingen die de danser gebruikt om zijn dansvaardigheid en/of interpretatie van de muziek aan te tonen

Freno  remmen en houden, de rem

Gancho  de haak. Als de danser zijn/haar been om het been van de partner haakt en, in contact met zijn/haar been een "trap" geeft en snel terugkomt in de uitgangspositie, terwijl de knieën samen blijven. Een gancho kan naar binnen gedaan worden of naar buiten

Giro  draai. Een draaistap, een figuur waar om elkaar gedraaid wordt

Golpecitos  kleine tikjes met de voet. Ritmisch tikken met de bal van de voet of de dikke teen, dit wordt als adorno uitgevoerd. Ook wel fanfarron of zapatazo

Golpes  tikken met de voet. Met opgeheven voet wordt achter op de vloer getikt, knieën samen. Dit wordt ook wel picados genoemd

Grelas  een lunfardo ("slang" uit Buenos Aires) woord voor vrouwen, ook wel minas

Guapo  een knapperd, een respectabele en begerenswaardige man, zie ook: compadre

Habanera  een samen zijdelings stappende figuur, waarin de dame wordt "gejaagd". Meestal gebruikt door de man als hij vanuit het kruis van de dame achterwaartse ocho's leidt. Ook wel de benaming voor een Afro-Cubaanse dans van midden negentiende eeuw die mee aan het ontstaan van de tango lag

Hamaca  letterlijk: hangmat. Een ander woord voor cunita 

Junta  van juntar, dit is samenbrengen (zaols voeten samenbrengen, of de knieën), of dicht. In de tango is het van essentieel belang om de voeten en knieën mooi samenkomen bij elke stap om zodoende elegant voor te komen, om de balans te bewaren. Op deze manier werken, zowel dame als heer, mooi op elkaar in en is er een duidelijke communicatie

Lapiz  potlood. Men tekent cirkelvormige versieringen op de vloer met de teen of de binnenkant van de werkvoet, terwijl men draait of wacht op het steunbeen. Een lapiz kan klein en subtiel worden aangebracht, maar er kunnen ook grotere bewegingen mogelijk zijn. Zoals grote, vegende bewegingen die de dame uitvoert voor ze in een molinete rond de man beweegt. Vergelijkbare acties zijn dibujo, firulete en rulo

Latigazo  zweep. Deze benaming beschrijft een beweging zoals in het klappen van een zweep, zoals bijvoorbeeld in een boleo

Lento  langzaam

Liso  zacht, teder. Tango liso is een subtiele vorm van dansen en is ook de vroegere benaming van tango de salon

Llevada  van llevar - meenemen, dragen. We spreken van een llevada als de man zijn dijbeen of voet gebruikt om het been van de dame mee te nemen in de volgende stap. In een barrida wordt een llevada gebruikt wanneer de man de dame meeneemt over de vloer

Lunfardo  het slang of de dialectvorm van het Spaans van het gewone volk, meer bepaald van de onderwereld van Buenos Aires, veel gebruikt in tangoteksten en de terminologie van deze dans. De lunfas waren de schimmige personen uit deze onderwereld en het woord lunfardo is hiervan afgeleid. Letterlijk kan je dus zeggen dat het een "dieventaal" was

Lustrada  van lustrar - opblinken, bijvoorbeeld schoenen opblinken. De man strijkt met zijn schoen langs zijn andere been en "poetst" zo zijn schoen. Het kan worden gedaan zowel door de heer als door de dame, maar de heer doet dit nooit bij de dame!!

Marcar  leiden, een (dans)weg uitstippelen. La marca is letterlijk de leiding

Media Luna  halve maan. De man leidt een halve cirkelvormige beweging van de dame, waarbij hij zijn dame eerst een achterwaartse ocho aangeeft, daarna een stap opzij en haar vervolgens laat terugkomen in een voorwaartse ocho. Er kan tevens een sacada worden uitgevoerd en een binnenwaarts gerichte gancho, bijvoorbeeld, om deze pas te verfraaien

Media Vuelta  halve draai. Meestal uitgevoerd als het rechterbeen van de man en het linkerbeen van de vrouw vrij zijn. De man stapt buitenom rechts naar voor (de derde stap van de gewone basispas), en leidt de dame links achteruit, vervolgens naar rechts voorbij zijn rechterbeen, dan voorwaarts links langs hem door terwijl hij zijn gewicht eerst in het midden plaatst, dan op zijn rechtervoet terwijl hij pivoteert op zijn twee voeten in een halve draai met zijn partner, de dame pivoteert op haar linkervoet. Een media vuelta wordt gebruikt om van richting te veranderen maar ook als uitgangspunt voor vele combinaties

Milonga  deze term heeft verschillende betekenissen. Het refereert naar de muziek (geschreven in 2/4 maat), maar ook naar de plaats waar mensen samenkomen om te dansen. De milonga wordt ook wel de "moeder van de tango" genoemd, want uit deze muziek ontwikkelde zich de tango

Milonguero  (vrouwelijk: milonguera) men duidt hier de dansers mee aan die vrij fanatiek de tango beoefenen. Hun leven draait rond het dansen, maar ook rond de filosofie van de tango. Tangodansers noemen iemand een milonguero als een soort eerbetoon voor diegenen die meester zijn in de tango en als het ware de essentie van de tango belichamen

Milonguero Stijl  deze term wordt eerder gebruikt door Europeanen en Noordamerikanen om de innige, intieme stijl van tangodansen te benoemen

Mina  een lunfardo woord voor vrouwen, ook wel: grela, paica, pebeta

¡Mira!  van mirar: kijken. Door een (ongeduldige) tangoleraar uitgesproken om aandacht te vestigen op de pas die hij of zij gaat voordioen    ;-)

Molinete  letterlijk: windmolen. Dit is een figuur waarbij de danser rond zijn/haar partner danst met het gebruik van halve ocho's voorwaarts, een zijdelingse stap, halve ocho's achterwaarts, terwijl de partner op zijn/haar as pivoteert

Mordida  van morder: bijten. De voet van de partner wordt "gebeten" of ingesloten door de voeten van de andere partner. Als die twee "bijtende" voeten ook nog gekruist zijn, spreken we van een omgekeerde of gekruiste mordida. Mordida is ook wel: sandwiche of sanguchito

Mordida Alto  een variatie van de mordida waarbij de danser de knie van zijn partner grijpt tussen zijn/haar eigen knieën

Ocho  de acht (mv ochos). Een kruisende en pivoterende figuur, meestal door de dames gedanst. Deze figuur wordt uitgevoerd als een wandelstap met licht gebogen knieën en voeten mooi samen terwijl men pivoteert. Ochos kunnen voorwaarts en achterwaarts uitgevoerd worden. El Ocho wordt beschouwt als een van de oudste tangofiguren, samen met de caminada. Deze stap dateert van uit de tijd dat vrouwen nog lange jurken of rokken droegen. Er werd gedanst op meestal vrij vuile vloeren. Het voetenwerk van de dames was door de kledij niet altijd zichtbaar, maar ze werden beoordeeld op de "afdruk" die ze naliet op de vuile dansvloer (het cijfer acht!!)

Ocho Cortado  onderbroken acht. Komt voor wanneer een molinete of ocho wordt onderbroken en de beweging wordt teruggevoerd. Dit is dus een soort van terugkerende pas om botsingen te voorkomen, meestal op drukke dansvloeren gebruikt

Ocho Defrente de voorwaartse ocho, vanaf de kruispas van de dame

Ocho Para Atrás  achterwaarste ocho, gebruikelijk in het begin van de basico

Ochos Cortados  onderbroken achten. Een veelgeziene pas om ritmische muziek leuk te interpreteren op een minimum aan dansruimte

Ochos en Espejo  gespiegelde ochos. Zowel de heer als de dame voeren voorwaartse als achterwaartse ochos uit en spiegelen alzo hun bewegingen aan elkaar

Orillero  de buitenwijken

Orillero Style  de dansstijl zoals die werd beoefend in de buitenwijken, gekenmerkt door het feit dat de man snelle voetbewegingen uitvoert en zelfs kleine sprongetjes, ook wel seguidillas

Orquesta  orkest. Een groot orkest zoals die uit de "Gouden Tijd" van de tango, wordt Orquesta Tipica genoemd

Otra vez  opnieuw, nog een keer, uitgesproken door een tangoleerling die de pas nog eens wil zien voordoen ;-)

Paicas  een lunfardo of dialectwoord voor meisje. Ook wel: mina of pebeta

Palanca  liften, opnemen. Deze term wordt gebruikt om de subtiele assistentie van de leider te benoemen die hij aan de volger geeft tijdens sprongetjes en liftbewegingen

Parada  van parar: afstoppen. Een stop. De man remt de dame op zo'n manier zodat het voor haar duidelijk wordt dat de beweging daar stopt. Hij houdt haar heel subtiel tegen in de rug en met een minieme, neerwaartse beweging van de balancerende arm

Parallelle voeten  dit is de natuurlijke positie van de voeten van de danspartners als zij een beweging uitvoeren. Onafgezien van de richting stapt de dame met links als de heer met rechts stapt, de dame dan weer met rechts en de heer dan weer met links enz. Het tegenovergestelde van parallelle voeten zijn gekruiste voeten.

Pasada  overstappen. Deze stap komt voor als de man de dame heeft afgestopt (zoals bvb in een mordida) en haar uitnodigt om over zijn uitgestrekt been te stappen. Een pasada biedt de dame volop tijd om een adorno of firulete aan te brengen en een gentleman-danser zal haar daar ook de nodige tijd voor geven om deze uit te voeren ;-)

Paso  een stap

Patada  een trap, zoals een voetballer tegen een bal trapt

Pausa  pauze, men houdt de actuele positie voor enkele beats aan. Ook wel titubeo

Pebeta  een lunfardo woord voor jong meisje of vrouw. Ook wel mina of paica

Picados  een picado wordt meestal uitgevoerd als een versiering bij ochos of bij een voorwaartse wandelstap. De dikke teen raakt de vloer en de hiel schiet omhoog. Zie ook golpes

Pie  een voet

Pierna  een been

Pinta verschijning, presentatie. Dit omvat zo'n beetje hoe het voorkomen van de danser(es) is, zowel de kledij, houding, haartooi, expressie, taalgebruik. Bien pinta, ook wel bien parado

Pista  de dansvloer

Planchadoras  dit zijn de vrouwen die de hele nacht zitten te wachten tot iemand hen komt halen om te dansen. Bij ons worden ze de muurbloempjes genoemd

Planeo  pivot, glijpas. Komt meestal voor als de man voorwaarts stapt op een voet (meestal de linkse) en pivoteert, terwijl zijn ander been achter hem aan glijdt. De dame doet dan nog een paar stapjes extra rond om hem heen. Er zijn evenwel ook ander vormen van een planeo mogelijk. Deze pas kan door zowel als door de dame worden uitgevoerd

Porteño  (vrouwelijk: porteña) een inwoner van Buenos Aires

Postura  houding, de correcte manier om een tango te dansen begint met een goeie houding. Mooi rechtopstaand en in een relaxte positie. Men brengt zijn center een beetje naar de danspartner toe en maakt hierbij gebruik van een lichte druk op de tenen en de bal van de voeten. Zie ook derecho en eje

Práctica  een oefenavond, al dan niet geleid door de docenten

Quartas   poses. De danslijn wordt onderbroken en geaccentueerd zoadat het dramatische moment duidelijk wordt. Op het podium worden deze momenten sterk uitvergroot, maar kleinere versies hiervan zijn bruikbaar in de tango de salon. Zie ook corte

Quebrada  breuk, gebroken. De positie van de dame waarbij ze op één voet staat en de andere voet ontspannen achter deze steunvoet hangt. De dame kan met bijna heel haar gewicht tegen de man hangen. Als de lichamen van de dansers tegengesteld gedraaid zijn aan de heupen om zodoende een gebroken danslijn te verkrijgen, het werkbeen breekt dan in, spreekt men ook van een quebrada

Rabona  een wandelstap met kruisstappen. Voor- of achterwaarts op de maat van de muziek, de danser sluit z'n voeten en begint in cruzada en stapt opnieuw op de volgende maat. Deze stap komt rechtstreeks uit het voetbal. Zie ook traspie

Resolución  een einde aan een basisstap

Ritmo  deze term refereert naar de complexe ritmische structuur van de tango maar ook naar andere details van de muziek. Zie ook compas

Rodillas  Knieën

Rulo  een oudere term voor lapiz

Sacada  de meest gebruikelijke naam om het been van de partner te verzetten. Als de danser zijn of haar voet tegen die van het been of de voet van de partner zet en zijn of haar gewicht op het nieuwe steunbeen plaatst, verzet men zodoende zijn of haar partner. Zie ook desplazamiento

Salida  van salir: uitgaan. De eerste stappen van de tango komen van de vraag: "¿Salimos a bailar?” Zullen we uitgaan (naar de dansvloer) om te dansen?

Salida de Gato  een variatie op de basispas waarbij de man links voorwaarts stapt aan de rechterzijde van de dame, en dan diagonaal voorwaarts links en vervolgens links achter kruist. De dame wordt in ocho’s geleid

Saltito  een kleine sprong

Sandwiche  zie mordida

Sanguchito  zie ook mordida

Seguidillas  vlugge kleine stapjes, vaak gezien in de orillero stijl

Seguir  volgen

Sentada  van sentar, zitten. Een familie van figuren waarbij de dame de illusie wekt dat ze op het gebogen been van de man zit. Meestal gebruikt als spectaculair einde van een dans

Suave  zacht en stijlvol, tedere manier van dansen

Syncopation  een term uit de muziek door de dansers geadopteerd. Muzikaal betekent dit dat er accenten worden gelegd op een verrassende en onverwachte manier. Dansers bedoelen hiermee dat ze stappen op de halve maat, en zo het ritme afsnijden

Sube y Baja  letterlijk betekent dit "op en neer". Meestal in de milonga gedanst, het paar danst samen voorwaarts en samen achterwaarts met een heen en weer wiegende beweging van de heupen. Ook wel ven y va genoemd

Tanda  een set van dansbare nummers, meestal drie tot vijf stuks. Een tanda is muziek van dezelfde stijl (tango, vals of milonga), al dan niet van hetzelfde orkest. Een tanda worden afgesloten met een cortina (letterlijk: gordijn). Een cortina is een kort stukje niet dansbare muziek (zeker geen tango). In dit interludium kunnen zich nieuwe paren vormen. Het is gebruikelijk om de volledige tanda met dezelfde partner uit te dansen, tenzij de dame beslist dat de man te ruw of te onervaren is. Ze zegt dan "gracias" (dankjewel) en keert naar haar tafel terug.Zie ook codigos en cortina

Tango  populaire muziek van de regio van Rio de la Plata region. Oorsprong ligt in de periode 1885-95, gedefinieerd door een 2/4 ritme tot de jaren 1920. Vanaf die tijd werd een 4/8 ritme meer gangbaar. De tango is ook een populaire dans die halverwege de negentiende eeuw ontstond uit de candombe, de habanera en de milonga. Volgens sommigen ligt ook de tango andaluz aan de oorsprong, maar de echte afkomst is een historisch mysterie

Tango de Salon  een elegante en zeer sociale manier om te dansen, gekarakteriseerd door langzame, afgemeten en zacht uitgevoerde bewegingen. Alhoewel alle bewegingen kunnen worden uitgevoerd in deze stijl, ligt de nadruk op precisie en op vloeiend en elegant uitgevoerde danslijnen. Het danspaar is niet zo intiem in omarming als in sommige andere stijlen. De omarming is flexibel, licht geopend om ruimte te laten voor figuren. Uiterst aangename stijl ;-)

Tango Fantasia  dit is een mengvorm van de tango. Een mengeling van traditionele tangopassen, ballet, ballroom, gymnastiek en ijsschaatsfiguren. Als je een ticketje koopt voor een tangoshow is dit wat je te zien krijgt. De Tango Fantasia behelst ook allerlei ganchos, sacadas, boleos in alle vormen, sentadas, trappen, sprongen, draaien en noem maar op!! Als de choreograaf denkt dat het goed zit, komt het er in. Spijtig genoeg zie je deze stijl ook veel te vaak in milongas waar ze door onbeschofte dansers op een gruwelijke wijze worden uitgevoerd. Ze duwen, trekken, stampen, botsen tegen alle andere dansers op de vloer. Dit gedrag is NIET sociaal verantwoord. En ondergetekende is bereid een flinke klap terug te geven aan zo'n bruut als zijn dame weer voor de zoveelste keer een doodstrap tegen haar enkels krijgt!!

Tango Liso  letterlijk: de zachte tango. Dit is een manier om leuk en innig te dansen zonder veel figuren en patronen. Je vindt hier alleen de basisfiguren van de tango in terug, zoals caminadas, ochos, molinetes. Boleos, ganchos en sentadas zijn not done in deze stijl. Tango liso is een vroegere naam van het hedendaagse tango de salon

Tanguero  (vrouwelijk: tanguera) een tanguero is iemand die diepe belangstelling koestert en gepassioneerd is door de de tango. Niet alleen de dans is het gebied van zijn interesse, maar ook de geschiedenis, muziek, teksten enz. Ook wel aficionado genoemd

Tijera  schaar. Meestal refereert dit naar de beweging die de man doet als hij met uitgestrekte voet terugkomt en kruist voor het steunbeen, zonder het gewicht daar op te verplaatsen en zodoende blijft dit vrij voor de volgende beweging. Er zijn tevens nog andere figuren waarnaar deze term refereert zoals de beweging die de dame in de lucht maakt voor een sentada

Titubeo  aarzeling. Zie pausa

Trabada  een andere term voor cruzada

Traspie  gekruiste voeten, een drievoudge stap. Een wandelstap met weglating van sommige passen. Met twee maten van de muziek de danser danst bijvoorbeeld stap-kruis-stap beginnende op gelijk welke voet en bewegend in gelijk welke richting. Zie ook rabona

Vals  Argentijnse wals. Ook wel vals criollo of vals cruzado genoemd, wordt de vals gedanst op volgens velen de mooiste dansmuziek ooit

Vareador  een term uit de paardensportwereld. Dit is de kerel die de paarden begeleidt naar de piste, maar er niet zelf op rijdt. In de tangowereld bedoelt men de man die danst en flirt met alle vrouwen, maar zich nooit engageert in een relatie. Ook wel een spotnaam voor een kerel die zo onhandig danst dat hij "slechts de paarden naar de renbaan kan begeleiden, en niet meer!"

Ven y Va  komen en gaan. Zie ook Sube y Baje

 Viborita  de kleine slang. Een figuur waarbij de man het been plaats tussen de benen van zijn partner, vervolgens afwerkt met een sacada. Het been van zijn partner "kruipt" dan als het ware als een slang omhoog langs zijn been

Voleo  zie boleo

Yumba  de fonetische uitdrukking van het karakteristieke, dramatische accent dat je vooral in de muziek van Osvaldo Pugliese terugvindt

Zapatazo  versieringen die door middel van tikken met de schoen(en) op de piste worden aangebracht. Zie ook adorno, fanfarron, golpecitos

Zarandeo  een stevig schudden links en rechts zodat het kleed van de danseres opzwaait, in het tempo met de muziek, expressief gebracht